ADL Algemeen 2020-2023

ADL is de afkorting voor Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen. Ook persoonlijke verzorging maakt hier deel van uit. In en uit bed gaan, wassen, aan- en uitkleden, haren kammen, scheren, tanden poetsen zijn hier voorbeelden van. Hele gewone, dagelijkse dingen die ieder mens doet. Ouderen die op een woonzorglocatie wonen worden hierbij geholpen door een zorgprofessional. Ook wanneer mensen zelfstandig wonen, krijgen hiervoor een zorgprofessional over de vloer. Hulp van zorgprofessionals is hierbij niet altijd nodig, we gebruiken steeds meer ondersteuning van hulpmiddelen, naasten en vrijwilligers. Zo kunnen zorgmedewerkers meer mensen helpen die de zorg hard nodig hebben.