1 april 2024

Overheid start landelijke campagne ‘Praat vandaag over morgen’

20 maart jl. is de landelijke campagne van start gegaan. Het doel is om jonge ouderen tussen de 60-75 jaar bewust te maken om over hun toekomst na te denken op drie thema’s: zorg, fit blijven en wonen. En om hierover in gesprek te gaan. 

‘Praat vandaag over morgen is een belangrijke campagne voor Thebe. Het benadrukt nogmaals dat de toekomst van de ouderen niet alleen een vraagstuk van de zorg zelf is; het is een maatschappelijk vraagstuk en heeft dus ook aan bredere aanpak nodig.  

Met deze campagne bouwt het ministerie van VWS verder op de aanpak van Actiz. Actiz is een brancheorganisatie van 400 zorgorganisaties. Zij staan voor een fundamentele verandering van de zorg voor ouderen en een brede maatschappelijke aanpak. Steun vanuit VWS helpt regionale zorgorganisaties in het brengen van de boodschap dat we de zorg anders gaan inrichten. 

Toekomst van Thebe

Thebe is stap voor stap haar dienstverlening aan het aanpassen. Wij geloven dat mensen regie over hun eigen leven willen houden; niemand wil graag afhankelijk zijn van een ander. De nadruk leggen we daarom vanuit de Bedoeling op zelf, thuis en technologie. Samen kijken we naar wat wél kan om zo onafhankelijk mogelijk te blijven, waar de cliënt ook woont!

De overheidscampagne is belangrijk voor ons, want het helpt ons de boodschap samen uit te dragen en op die manier draagt het een steentje bij aan de toekomst van Thebe. 

Zo kunnen we – ook in de toekomst – met ons zorghart, blijven zorgen voor de meest kwetsbare mensen in Brabant.

Meer weten? Kijk op www.praatvandaagovermorgen.nl