Medewerkers & cliënten

Gaat altijd uit van 100% beschikbare zorgcapaciteit Thebe.

Tijdsbesteding

VVerpleegkundige, verzorgende ()
BBehandelaar ()
OCliënt ondersteuner ()
Laat een toename (of afname) zien ten opzichte van het aantal cliënten welke Thebe in 2020 van zorg heeft voorzien.

Aantal cliënten 1%

Als wij als Thebe werkzaamheden of verantwoordelijkheden loslaten, zorgen we er eerst voor dat een andere partij die taak of verantwoordelijkheid over neemt.

Bijdrage zorg sociaal domein

t.o.v. 2023

Uitvoering zorg(ondersteunende) taken door naasten van cliënten.

Naasten

Minder doen
Oogdruppels NP (t/m 2024)
V
Steunkousen (t/m 2025)
V
Behandeling individueel
VB
Regelwerk (niet client gebonden)
V
(onnodige) Registratie
VB
Nieuw doen
Zorg op afstand (Digi zorg)
VBO
Zorgtechnologie
V

Leren &
Ontwikkelen

OVB 5%

Meer doen
ADL passend
VO
LAT/reablement
VB
Community Care
VO
VPT/MPT
VBO
Samenspel met netwerk
VO
Anders doen
VAG (coördinatie zorg)
V
Behandeling collectief
VBO