Leeswijzer dashboard Toekomst van Thebe

Tijdsbesteding We gaan uit van 100% van onze beschikbare zorgcapaciteit. Dit zijn dus de uren die we als organisatie besteden aan directe cliëntenzorg. Dit beeld geeft geen informatie over alle indirecte zorg door bijvoorbeeld de medewerker facilitair, de coördinatoren, de medewerker gastvrijheid etc.

V zijn de medewerkers Thebe met zorgopleiding of bezig met een zorgopleiding zoals  zorgassistent, helpende (+), verzorgende (IG), MBO verpleegkundige, HBO verpleegkundige etc.

B zijn de medewerkers Thebe in de medische - en paramedische beroepen, meestal onderdeel van team Behandelzaken, zoals een geestelijk verzorger, ergotherapeut, muziektherapeut, medisch specialist, diëtist etc.

0 zijn de medewerkers Thebe zonder zorgopleiding zoals ondersteuner thuis, medewerker ondersteuning, medewerker welzijn en activiteitenbegeleider. 

Het aantal cliënten staat symbool voor de verwachte toename van het aantal cliënten die we, met name in de wijk, verwachten. Dat kan alleen als we voldoende capaciteit hebben.