Meer informatie?

Neem dan contact op met Diana van Langerak

Het Samenspel

Het Samenspel gaat over het organiseren en behouden van een gelijkwaardige samenwerking tussen zorgvrager, naasten, vrijwilligers en zorgverleners. 

De komende jaren gaan we het samenspel verder inrichten. Dit houdt in dat we gewend raken aan het feit dat de zorg een verantwoordelijkheid is van ons allemaal. In de kern gaat het erom dat burgers/mensen zelfredzaam/samen-redzaam worden en dat daarmee niet per definitie een beroep op zorgprofessionals gedaan hoeft te worden.

In 2024 ontwikkelen wij hulpmiddelen voor het voeren van een samenzorggesprek. Er komen ook praktische instructiefilmpjes waarmee anderen, zoals naasten, bepaalde taken zelf kunnen doen.

Waarom investeren we in het samenspel?

Wij vinden het belangrijk om energie te steken in  het samenspel, waarbij de zorgvrager zoveel mogelijk controle houdt over zijn/haar eigen leven.
In het samenspel tussen zorgvrager, naasten, vrijwilligers en zorgverleners worden zorg en ondersteuning mét en voor de cliënt op maat georganiseerd. Hierbij staat de kwaliteit van het leven van de cliënt voorop. Dit kan dus voor iedereen iets anders betekenen.

In dit samenspel hebben we elkaar nodig, zijn we gelijk, werken we samen vanuit vertrouwen en hebben we respect voor elkaars mogelijkheden en grenzen.

Kijk verder op de pagina 'projecten' om te zien welke projecten er zijn.