Meer informatie?

Neem dan contact op met Robert van Berkel

Wat hebben we al bereikt?

We hebben al behoorlijk wat hulpmiddelen en technologie in onze organisatie ingevoerd. Hieronder zie je hiervan een opsomming. 

Zelfstandig oogdruppelen met druppelbril

Sinds april 2023 druppelen mensen de ogen zelf, eventueel met een hulpmiddel zoals de druppelbril. Dat scheelt deze mensen tijd: ze hoeven niet meer te wachten tot een zorgverlener langskomt. Ook scheelt het de zorgverlener tijd: hij of zij kan nu iemand anders zorg verlenen.

Wil je meer weten of ben je op zoek naar de toolbox? Klik dan hier. voor meer informatie vanuit het platform 'Samen Richting Geven'. Voor meer informatie over hoe we hier binnen Thebe mee omgaan klik je hier (deze pagina is alleen beschikbaar voor medewerkers van Thebe). 

Medicijndispenser Medido

Het verbeteren van zelfstandigheid door inzet van medicijndispenser Medido bij mensen thuis en op de woonzorglocaties.
De Medido zorgt ervoor dat de cliënt de juiste medicijnen op het juiste moment ontvangt en eraan herinnerd wordt deze in te nemen. Er hoeft geen zorgverlener meer bij de cliënten langs te komen om de medicatie aan te reiken en toe te dienen.

Wil je hier meer over weten? Klik dan hier (alleen beschikbaar voor medewerkers van Thebe)

Tessa, de sociale robot

Het verbeteren van zelfstandigheid door inzet van Tessa, de sociale robot voor dagstructuur.
Mensen met een cognitieve problematiek, zoals dementie, maar ook beginnende vergeetachtigheid, krijgen ondersteuning met Tessa. Tessa praat tegen mensen om ze te herinneren aan bepaalde activiteiten. Denk aan het innemen van medicatie of ze horen van Tessa een bericht, waardoor iemand zich herinnert om zichzelf te gaan wassen. Mensen worden hierdoor weer zelfstandiger zonder hulp van thuiszorg of anderen nodig te hebben. Het gevoel van iets zelf kunnen doen wordt hiermee gestimuleerd.  

Wil je hier meer over weten? Klik dan hier (alleen beschikbaar voor medewerkers van Thebe)

Innovatieversnellers binnen Thebe

Innovatieklimaat voor Thebe uitgewerkt met innovatieversterkers en een intern netwerk van innovatieversnellers.
Om de visie van Thebe te realiseren moet Thebe "anders gaan doen". Het ontwikkelde innovatieklimaat ondersteunt de visie van Thebe. Het introduceren van een innovatieklimaat is van belang omdat Thebe goed is in het experimenteren met innovaties en (veelal) technische hulpmiddelen. Het is echter lastig gebleken om beproefde innovaties verder uit te rollen. Veranderen blijkt moeilijk en gaat niet vanzelf. Door een klimaat te creëren binnen de organisatie waar bestuur, management en professional gemotiveerd en gestimuleerd worden om te innoveren volgens een planmatige aanpak, wordt het opschalen van beproefde innovaties makkelijker.

VR-bril

Stap in de wereld van iemand met dementie
De VR-films bieden een ervaring die inzicht geeft in de belevingswereld van iemand met dementie. De beleving zorgt dat je de leefwereld van iemand met dementie leert  begrijpen. Als de naaste dementie beter gaat begrijpen, wordt het inlevingsvermogen en het zelfvertrouwen van de naaste versterkt. Met een trainingsmodule leert de zorgverlener beter om te gaan en beter te reageren op de persoon met dementie, hierdoor kan het handelingsperspectief vergroot worden.

Wil je hier meer over weten? Klik dan hier (alleen beschikbaar voor medewerkers van Thebe)

Zelfstandig steunkousen aantrekken met hulpmiddel

Sinds december 2023 werken we in Midden- en West-Brabant anders bij het aan- en uittrekken van steunkousen. Mensen die ondersteuning vragen voor het aan- en uittrekken van steunkousen krijgen ondersteuning van een compressietherapeut of ergotherapeut die uitleg geven hoe mensen het zelf met een hulpmiddelen kunnen doen. Met deze nieuwe werkwijze bevorderen we de zelfredzaamheid van mensen en blijft de zorg toegankelijk voor mensen die dit echt nodig hebben.

Meer weten? Klik dan hier om direct naar de pagina over dit onderwerp van het platform 'Samen Richting Geven'  te gaan.