Meer informatie?

Neem dan contact op met Bregje van Boxtel of Karlijn Verschuren

Het Roer Om (HRO)

We gaan met jullie als collega’s de uitdaging aan om te bouwen aan een duurzame wijkverpleging, zodat ons werk prettig en aantrekkelijk blijft en we financieel gezond blijven. Om dit te bereiken zijn acht verbeterthema's geformuleerd waarmee een sterk fundament wordt gelegd om de visie op de toekomst 2030 te realiseren.

Wie krijgt hiermee te maken?
We zijn gestart met de wijkverpleging.

Wanneer start het project?
Het project is gestart in 2023 en loopt nog door in 2024.

Bij wie kun je terecht met vragen?
Wil je meer weten? Voor alle details, zie de pagina van Het Roer Om. Klik hier.

Waarom doen we dit project?
Zoals je weet is er in de zorg veel aan het veranderen. Een belangrijke reden hiervoor is de verdubbeling van het aantal ouderen en het tekort aan arbeidskrachten. We willen onze werknemers behouden en een aantrekkelijke werkgever blijven en worden. Daarnaast streven steeds meer zorgvragers naar eigen regie; ze zijn niet graag afhankelijk van zorgverleners.  

We zullen het dus anders moeten gaan doen met elkaar! Maar mét behoud van onze professionaliteit en warmte!

Met het Roer Om wordt hiermee een sterk fundament gelegd. Zo kunnen we – ook in de toekomst – met ons zorghart, blijven zorgen voor de meest kwetsbare mensen in Brabant.