Meer informatie?

Neem dan contact op met Béathe van den Berghe

De Bedoeling: Wat is dat?

Elk bedrijf heeft een missie en visie. Ook Thebe. Mooie termen maar in de praktijk vaak lastig, want wat betekent dit voor je dagelijkse werk? Daarom heb ik het liever over ‘De Bedoeling’. 

Want als ik je uitleg wat onze bedoeling - het grote idee, onze eigen kijk op zorg en leven - erachter is, dan wordt het stuk makkelijker om het in je dagelijkse werk toe te passen. 

Eigenlijk is het heel eenvoudig. Vraag jezelf regelmatig de vraag: waarom doen we wat we doen, en draagt het bij aan ‘De Bedoeling’  van Thebe. 

Maar… wat is eigenlijk de Bedoeling van Thebe?

De Bedoeling van Thebe is dat...

Wij geloven dat mensen zo lang mogelijk regie over hun eigen leven willen hebben. Daarom is de bedoeling van Thebe dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig en samen-redzaam blijven. Het liefste zonder, maar altijd met zo min mogelijk professionele zorg. Zowel thuis als in een woonzorglocatie van Thebe. 

Immers, niemand is graag afhankelijk van een ander en het leven is veel meer dan zorg alleen

Daarom gaan we dingen anders doen: we leren vaardigheden (opnieuw) aan, zetten technologie en hulpmiddelen in en we gaan de zorg meer in samenspel met familie en naasten van de cliënt organiseren. 

Voor een uitgebreide uitleg over de Bedoeling klik je hier.

De Bedoeling vanuit de cliënt

De Bedoeling vanuit een cliënt bekeken: het laat op een mooie manier zien dat niemand graag afhankelijk is van een ander. En... dat goed zorgen voor een ander niet automatisch betekent dat je alles overneemt van iemand.