Meer informatie?

Neem dan contact op met Mariella van Lien

Verpleegkundig Advies Gesprek in de praktijk

Er is een VAG, maar op de huidige manier, kan elk gesprek toch tot een andere uitkomst/advies leiden. Dat willen we veranderen. Daarom komt er een standaard voor het VAG. Aan de hand van een aantal stappen ga je samen met cliënt/familie in kaart brengen of er zorg nodig is, wat er nodig is en, of Thebe hier een rol in speelt. Het vertrekpunt is – zoals bij alles - de Bedoeling van Thebe. 

Wat hebben we eind 2024?

Wij voeren het VAG op een grotendeels gelijke manier uit; zowel in de wijk als in een woonzorglocatie van Thebe. Er is optimaal en meetbaar resultaat op zelf/samenredzaamheid.

Zo zorgen we er samen voor dat iedereen die zich bij Thebe meldt, volgens eenzelfde aanpak geholpen wordt. Dit draagt bij aan één Thebe, één team, één taal. Naast de standaard voor het VAG komt er ook een scholing en een intercollegiale coaching. Dit doen we samen met Het Roer Om.

Wie krijgt hiermee te maken?
Het is voor alle wijkverpleegkundigen en voor alle zorgmedewerkers die in de woonzorglocaties van Thebe deze gesprekken gaan voeren. We starten in de wijkverpleging. 

Wanneer start het project?
De pilot is in januari gestart met een aantal wijkverpleegkundigen en is inmiddels afgerond (eind febr ‘24). We verwachten dat we in de loop van april starten met de uitrol naar alle wijkverpleegkundigen.

Bij wie kun je terecht met vragen?
Heb je vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider Mariella van Lien of vraag het aan je manager. 

Toolbox
Voor dit project is een toolbox gemaakt. Klik hier om naar de toolbox 'VAG in de praktijk' te gaan.

Waarom doen we dit project?
De samenleving verandert met meer ouderen en minder medewerkers. Daarom gaat Thebe haar dienstverlening - stap voor stap - aanpassen. Wij geloven dat mensen regie over hun eigen leven willen houden; niemand wil graag afhankelijk zijn van een ander. De nadruk leggen we daarom vanuit de Bedoeling op zelf, thuis en technologie. Samen kijken we naar wat wél kan om zo onafhankelijk mogelijk te blijven, waar de cliënt ook woont!  

Om dit mogelijk te maken, willen we werken vanuit een standaard van het VAG. Zo werken we allemaal vanuit dezelfde uitgangspunten en verlenen we steeds beter passende zorg. Zo kunnen we – ook in de toekomst – met ons zorghart, blijven zorgen voor de meest kwetsbare mensen in Brabant.