4 maart 2024

Oogdruppelbril: groot succes in Brabant

Vanuit een initiatief van onze VAR  hebben we het hele proces rond oogdruppelen opnieuw in kaart gebracht. Vanuit de gedachte om de zelfredzaamheid van mensen te vergroten. Ziekenhuizen, huisartsen, apothekers, wijkverpleging: alle organisaties in de zorgketen doen mee.  

Sinds april vorig jaar, zijn inwoners van Midden en West-Brabant zelfstandig hun ogen gaan druppelen met een oogdruppelbril.  Met resultaat!

Inmiddels blijkt dat meer dan 40% van de mensen in Midden- en West-Brabant dit zelf kan. 

Een mooi voorbeeld hoe kleine innovaties voor een grote positieve impact kunnen zorgen. 

 

Waarom doen we dit? 

Wij geloven dat mensen regie over hun eigen leven willen houden; immers niemand wil graag afhankelijk zijn van een ander. De nadruk leggen we daarom vanuit de Bedoeling op: zelf, thuis en technologie. Samen kijken we naar wat wel kan om zo onafhankelijk mogelijk te blijven, waar een cliënt ook woont. 

De oogdruppelbril is hier een mooi voorbeeld van: mensen zijn hierdoor minder afhankelijk en de wijkverpleging heeft meer tijd voor het verlenen van professionele, essentiële zorg. Zo komen we weer een stapje dichter bij de Toekomst van Thebe, waar we – met ons zorghart – kunnen blijven zorgen voor de meest kwetsbare mensen in Brabant. 

Meer weten? Klik hieronder om het hele artikel te lezen!

Oogdruppelbril vergroot zelfredzaamheid en bespaart tijd