8 juli 2024

We zijn zo ver: Het Samenzorg-gesprek in de praktijk

Nu de pilot is afgerond en de feedback is verwerk, kunnen we mededelen dat de Standaarden voor het Samenzorg-gesprek op woonzorglocaties definitief zijn! Weer een stap in de goede richting.

Onlangs publiceerden we een nieuwsbericht met daarin een aantal updates over de toekomst van Thebe, waaronder de ontwikkelingen omtrent de Samenzorg-gesprekken op woonzorglocaties. Het onderwerp samen zorgen leeft onder de zorgprofessionals en er is daarom veel vraag naar standaardisatie en begeleiding voor het voeren van het Samenzorg-gesprek. Goed nieuws, want de Standaard voor het Samenzorg-gesprek op woonzorglocaties is klaar voor gebruik!

Wat is een Samenzorg-gesprek?
De samenwerking tussen cliënt/bewoner, naasten, vrijwilligers en zorgmedewerkers noemen we Samenzorgen. We maken een nieuwe start met samen zorgen door het Samenzorg-gesprek op een andere manier te voeren. Dit gesprek is de start voor de samenwerking met bewoners en naasten en is ook het moment om de samenwerking te evalueren. Tijdens dit gesprek bespreken we wat iedereen kan bijdragen. Zo vinden we samen oplossingen en maken we afspraken over de zorg die nodig is. Voor het voeren van het Samenzorg-gesprek is een Standaard ontwikkeld. Deze Standaard geeft uitleg over hoe je je op het Samenzorg-gesprek kunt voorbereiden en hoe je het Samenzorg-gesprek met de bewoner/naaste(n) voert.

Waarom voeren we een Samenzorg-gesprek?
Wij geloven dat mensen regie over hun eigen leven willen houden; niemand wil graag afhankelijk zijn van een ander. De nadruk leggen we daarom vanuit de Bedoeling op Zelf, Thuis en Technologie. Met bewoners, naasten en zorgprofessionals van de woonzorglocaties gaan we in gesprek over wat iemand belangrijk vindt, wat iemand zelf nog kan doen/leren, wat naaste(n)/vrijwilligers kunnen doen en waar dan nog zorg voor nodig is. Op die manier verdelen we de zorg. Het gesprek wordt het eerste jaar een aantal keer ingepland. Zo kunnen we in – ook in de toekomst – met ons zorghart, blijven zorgen voor de meest kwetsbare mensen in Brabant.

Welke hulpmiddelen bieden we nog meer?
Naast het Standaard Samenzorg-gesprek voor zorgprofessionals bieden we in de Toolkit op JeT twee andere hulpmiddelen aan:

  • Voorbeeld uitnodiging voor een Samenzorg-gesprek aan de bewoner en naaste(n).
  • Standaard Samenzorg-gesprek voor bewoners en naasten.

Wanneer de uitnodiging wordt verzonden aan de bewoner en diens naaste(n), wordt ook de Standaard Samenzorg-gesprek voor bewoners en naasten meegestuurd. Dit Standaard helpt de bewoner en naaste(n) zich voor te bereiden op het gesprek.

Bij wie kun je terecht met vragen?
Wil je meer weten over het Samenzorg-gesprek en de hulpmiddelen of heb je andere vragen? Neem dan contact op met projectleider Vera Bouman of vraag je manager.