26 juni 2024

Wij zijn goed bezig! Update van Lot uit de toekomst.

Wat wordt er hard getimmerd en gebouwd aan de reis naar toekomstbestendige zorg! Binnen heel Thebe bruist en borrelt het. Lot zet de projecten graag voor je in de spotlights.

Met verschillende projecten, zowel op de woonzorglocaties als in de wijk, maken we gezamenlijk al enorme impact op de kwaliteit van zorg. Nu we anders leren kijken naar de zorg, proberen we ook beter samen te werken met naasten. Dit levert prachtige samenwerkingen op.

De Bedoeling
Binnen de teams werkzaam in woonzorglocaties voeren zorgmedewerkers gesprekken met elkaar over De Bedoeling in de dagelijkse praktijk. Ook de collega's van behandeling doen hieraan mee. Hoe denk je erover? Wat doe je anders en wat doet dat met je zorghart? Door het voeren van gesprekken met cliënten en naasten zien we meer of andere samenwerkingen ontstaan. Met de juiste begeleiding zijn naasten bereid om taken van de zorg over te nemen. En regelmatig komen we tot de conclusie dat een bewoner heel goed in staat is om dingen zelf te doen of (opnieuw) te leren. Dat zijn fijne momenten om samen te beleven.

1 lijn in alle gesprekken
We nemen alle belangrijke gesprekken die binnen Thebe worden gevoerd met cliënten en naasten kritisch onder de loep. Het is fijn als alle gesprekken, van Verpleegkundig Advies Gesprek (VAG) tot verhuisgesprek, een vast format en een herkenbare uitstraling krijgen. Zo is er herkenbaarheid voor cliënten, en weten medewerkers altijd welke tools er beschikbaar zijn per soort gesprek, zodat ze goed toegerust in dialoog kunnen gaan met mensen. Dat komt de kwaliteit en de duidelijkheid ten goede!

VAG in de Wijk
We brengen het Verpleegkundig Adviesgesprek naar een hoger plan. Inmiddels is het gespreksmodel klaar en de bijbehorende scholing is in ontwikkeling. Omdat in de wijk iedereen nog druk is met Het Roer Om, is door het management besloten dat het collectief in gebruik nemen van het gespreksmodel en de scholing starten in 2025. Voor de geïnteresseerden Thebe wijklocaties is het format beschikbaar, oefenen in de praktijk mag altijd. 

VAG ook intramuraal
De voordelen van VAG in de wijk willen we intramuraal gaan toepassen voor nieuwe cliënten. Het gespreksmodel is bijna klaar en er wordt nog gekeken naar een aantal voorwaarden, o.a.: hoe gaat het verhuisgesprek eruit zien en wat het betekent dit voor de functie van de zorgadviseurs als zij deze gesprekken zouden gaan voeren? Er wordt een impactanalyse gedaan om dit te onderzoeken zodat we vervolgens de keuze kunnen maken of deze gedachte realistisch is.

Samenzorg-gesprekken
Momenteel wordt er hard gewerkt aan een gespreksmethode voor de samenzorg-gesprekken met de cliënt en naasten die al langer bij ons wonen op een woonzorglocatie. De pilot is afgerond en heeft interessante inzichten opgeleverd. Middels intervisiebijeenkomsten tussen medewerkers die betrokken waren bij de pilot gingen we met elkaar het gesprek aan: hoe verliep het gesprek? Wat ging er goed? Welke tips heb je voor collega’s? Etc.

Hoe gaat het verder?
De komende maanden zullen in het teken staan van het aanbrengen van structuur, het verder afmaken, voorbereiden en implementeren van bovenstaande gesprekken. Zo zorgen we ervoor dat de inhoud van alle gesprekken naadloos op elkaar aansluiten.